Tävlingsrutiner


Uppstallningsplatser/boxlistor
Nya rutiner se www.arvikatravet.se. Anslås vid stallbacksentrén och inskrivningen.

Identifiering
ID-personal besöker stallarna.

Nummertecken
Vid inskrivningen.

Barfotainformation
1. Skoinfo ska lämnas för alla hästar, även de som ska gå med skor runt om.
2. Meddela skoinfon till Inskrivningen när du hämtar ut nummerbrickan, men senast 15 minuter innan
starten av lopp 1.
3. Du får ändra från barfota till skor (fram, bak, runt om). Meddela då Inskrivningen omedelbart att du
ändrat skoinfon. Det är viktigt att spelarna får rätt information så snart som möjligt. Du får inte köra
hästen barfota om du meddelat att den ska gå med skor.

Värmning
Startande häst fram till defilering av lopp. Icke startande, med EJ-vojlock, fram till defileringen lopp
Värmning under prisceremoni får endast ske i bakvarv i de yttersta två spåren.

Montéinformation (gamla inskrivningen)
Invägningen sker direkt efter loppet i gamla inskrivningen.

Defilering
Samling vid volten på innerplan. Högtalarbesked när föregående lopp gått i mål. Häst bör defilera
uppcheckad eftersom provstart sker i samband med defileringen. Huvudstång får ej vara anspänd. Defilering i högervarv och i ytterspår.

Provstart
Omedelbart efter avslutad defilering vid parkering/startplats 1700 m.

Provstart med bil
En timme före första start.
Extra bilprovstart i lopp utskrivna med autostart och högst 100.000 kr, samt alla 2-åringslopp med
autostart tillämpar vi en extra bilprovstart efter defileringen med ca 3,5 minuter kvar till start. Bilen
står vid startplatsen (2 100 meter) och släpper deltagarna vid startplatsen på upploppet.
De som inte önskar delta uppehåller sig i kurvan efter mål för allas säkerhet.

Diskvalifikation
Utrop i högtalaren.

Prisceremoni
Vinnarcirkeln vid måldomartornet.

Bestraffning
Berörda körsvenner kallas av måldomarnämnden eller erhåller besked via ekipagekontrollanten. Meddelas även på resultatlistan.

Alkotest
Är inte obligatoriskt för samtliga under dagens tävlingar.

Dopningsprov
I veterinärstallet (skyltat) A-stallet. Provtagningspersonal möter vid banans avfart.

Veterinär
Finns vid defileringsvolten eller vid veterinärstallet i A-längan.

Sjukvård
Sjukvårdare finns vid gamla inskrivningen.


ewa.stolpe@arvika.travsport.se