Integritetspolicy


Allmänt

Från och med den 25:e maj 2018 träder den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater. För att uppfylla kraven för denna lag har vi, Sundbyholmstravet, uppdaterat vår integritetspolicy. Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta. Vi respekterar din integritet och är transparenta och öppna med vilka data vi samlar in samt att vi skyddar datan från att användas på fel sätt.

I Sundbyholmstravets policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som administreras av Sundbyholmstravet. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter, data som automatiskt samlas in under ditt besök eller som samlats in på vår hemsida i samband med en interaktion. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, IP-adress eller fysisk adress. Sundbyholmstravet registrerar personuppgifter i samband med:

 • Att i samband med fysiska besök på Arvikatravet kan bilder/foton/videos komma att tas och användas på Arvikatravets webbplatser. Om så är fallet och jag inte vill medverka, hör jag själv av mig till Arvikatravet om att ta bort eventuell bild.
 • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Arvikatravet erbjuder.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller social media.
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress mm, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från Arvikatravet får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

Arvikatravet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Arvikatravet;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du begärt.
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kunna kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Arvikatravet genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Hur länge sparas personuppgifterna?

I och med att du lämnar uppgifterna till Arvikatravet ger du din tillåtelse till att Arvikatravet registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Arvikatravet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktig data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor eller om du önskar information eller korrigeringar om vilka av dina personuppgifter som Arvikatravet behandlar kan du skicka en undertecknad begäran till:

Wermlands Trafvarsällskap, Snickargatan 2, 671 42 Arvika

Vi använder oss av YouTube API Services.


ewa.stolpe@arvika.travsport.se