Arvika Travhästägareförening


images.jpg

Vi verkar för:

  • att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Arvika samt även övriga banor i och utom Sverige.
  • att verka för ett ökat hästägande vid Arvikatravet.
  • att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit
Vill du bli medlem?
Då är du hjärtligt välkommen!

Medlemsavgiften är 150 kr/person
Bankgiro 5965-0937

Glöm ej namn, adress, födelsedatum och e-mailadress. Ni som har betalat  medlemsavgiften kan hämta medlemskort i hästägarastugan på stallbacken.
 

Ordförande:
Johanna Thuresson
070-244 33 12


Vice ordförande:
Olof Högberg
070-647 30 96

Kassör:
Lillemor Westberg
073-087 74 24
 
Sekreterare:
Runar Johansson
070 -661 77 45

Ledamöter:

Miriam Ruud
Marie Morfeldt, 070-918 54 15
Kjell Norestål, 0570-14111

Suppleanter:
Kaj Augustsson

Revisorer:
Lars-Inge Olsson
Rolf Carlsson

Revisorsuppleant:
Pähr Eriksson

Valberedning:
Anders Johansson
Per Anders Thuresson
 


ewa.stolpe@arvika.travsport.se