Arvika Travhästägareförening


images.jpg

Vi verkar för:

  • att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Arvika samt även övriga banor i och utom Sverige.
  • att verka för ett ökat hästägande vid Arvikatravet.
  • att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit
Vill du bli medlem?
Då är du hjärtligt välkommen!

Medlemsavgiften är 150 kr/person
Bankgiro 5965-0937

Glöm ej namn, adress, födelsedatum och e-mailadress. Ni som har betalat  medlemsavgiften kan hämta medlemskort i hästägarastugan på stallbacken.
 
Ordförande:
Anders Johansson
070-373 26 62

Vice ordförande:
Anna-Carin Bergqvist
070-510 78 37

Kassör:
Lena Högberg
 
Sekreterare:
Miriam Ruud
070-353 39 89

Ledamöter:
Olof Högberg
 
Runar Johansson
070 -661 77 45
 
Lars-Gunnar Gustafsson
070-552 01 52
 
Suppleanter:
 

Revisor:
Lars-Inge Olsson
 
Valberedning:
Dick Johansson
Per Anders Thuresson
Conny Gustavsson
 
 


ewa.stolpe@arvika.travsport.se