Provlopp


Arvikatravet & Arvika Travhästägareförening anordnar gemensamt provlopp.

Provloppen körs alla lördagar (med undantag för travdagarna och istravsperioden). Här finner du all praktisk information inför kommande provloppsdeltagande.

Anmälan sker 9.30-10.00 till valfritt tempo. Avgift 30 kr.

Tempon från fri fart och uppåt i intervaller 1.22, 1.25 och därefter fem sekunders mellanrum.

Första start sker 10.30 med långsammaste tempot först.

Regler för provloppen

De idealtider vi har antagit skall följas. I vissa lopp tillåts ett underskridande av idealtiden med 2 sekunder (2-sekundersregel). Tiden skall dock vara så nära idealtiden som möjligt.

Personal i tornet utser måldomare och sekreterare, övriga (t.ex tidtagare) är måldomarnämnd tillsammans med måldomare(ordf) och sekreterare.

Då lopp körts för fort enligt idealtiden, skall måldomarnämnd analysera loppet och stänga av den eller de som anses ha orsakat att tiden inte har kunnat hållas. Avstängningen gäller följande provloppsdag.

I montéloppen stängs ryttare normalt ej av då vi har en prövotid framöver för provlopp i monté.

Vid övriga förseelser beslutar måldomarnämnd om lämplig bestraffning eller anmäler till ansvarig för dagen, som tar upp förseelsen snarast med hästägareföreningens ordförande som tillsammans med styrelsen beslutar om vidare åtgärder.

  • Anmäld häst ska finnas med på tränarlista (ha tränare).
  • Ansvarig tränare utser lämplig kusk.
  • ST:s reglemente kommer att följas.
  • Bestraffningar meddelas på resultatlistor eller muntligt.
  • Anmälan till provlopp innebär att ovan nämnda regler har godkänts.


ewa.stolpe@arvika.travsport.se