Wermlands Trafvarsällskap

Styrelsen för Wermlands Trafvarsällskap består av:


  • Lars-Inge Olsson, ordförande
  • Terese Carlsson, vice ordförande
  • Janna Jansson, sekreterare
  • Anders Johansson, ledamot
  • Peter Tjernudd, ledamot
  • Dick Johansson, ledamot
  • Olof Högberg, ledamot


ewa.stolpe@arvika.travsport.se